Het Delftse wapen bestaat uit een zilveren schild met daarin een zwarte balk of paal. Deze balk, die vaak wordt afgebeeld met golfjes erin, symboliseert een gracht of een 'delft'. Op de oudste zegels van Delft staan ter weerszijden van de balk, in het lichtgekleurde veld, stadspoorten afgebeeld. Het wapen bestond dus in diverse vormen. Daaraan kwam een einde in 1816, toen de Hoge Raad van Adel officieel vaststelde hoe het Delftse wapen er voortaan uit zou zien. De originele oorkonde waarin dit is vastgelegd, wordt bewaard bij het Gemeentearchief.

De vroegste geschiedenis van Delft vermeldt een woonkern bij de huidige Oude Kerk. In 1199 wordt voor het eerst melding gemaakt van de plaats Delf. Deze naam is ontleend aan de eerste vaart, de Delf (nu Oude Delft), die vermoedelijk omstreeks 1100 werd gedolven ter ontwatering van het aanliggende land. Delft is één van de oudste steden van Nederland. In 1246 kreeg Delft stadsrechten.

In 1389 wordt de Delfshavense Schie uitgegraven en komen de ontsluiting naar de Maas en een eigen zeehaven, Delfshaven tot stand. Dankzij de goede aan- en afvoermogelijkheden groeit Delft uit tot een handelscentrum. De productie en export van boter, laken, geweven tapijten en vooral Delfts bier zijn dan de belangrijkste bronnen van welvaart.

In 1583 neemt prins Willem van Oranje zijn intrek in het Sint Agathaklooster (Prinsenhof). Van hieruit leidt hij het verzet van de Hollandse Staten tegen de Spaanse overheersers, een onafhankelijkheidstrijd die tachtig jaren zal duren. In 1584 wordt Willem van Oranje hier doodgeschoten. Aan het einde van de 16de eeuw breekt de Gouden Eeuw aan, een periode van betrekkelijke rust met een grote opkomst van handel, kunsten en wetenschappen. In 1631 wordt een van de zes Kamers van de Verenigde Oost-Indische compagnie (VOC) gevestigd in het Oost-Indisch Huis. In 1639 volgt de West-Indische Compagnie. Langs de grachten ontstaan tientallen plateelbakkerijen, die ook majolica vervaardigen. Dit met tinglazuur afgewerkte aardewerk komt oorspronkelijk uit Italië en Spanje en heeft via Antwerpen Holland bereikt. Het is Delft dat wereldvermaard zal worden door de ontwikkeling van een hierop gebaseerd nieuw product: Delfts Blauw. De Delftse schildersschool wordt een begrip. Beroemde meesters vereeuwigen hun stad en haar inwoners. Wie kent niet 'Gezicht op Delft', het meesterwerk van Johannes Vermeer.

De gemeentevlag wordt gevormd door drie horizontale banen, waarvan de binnenste zwart is en het twee buitenste wit zijn. Dit is dus dezelfde kleurencombinatie als op het wapen van Delft. De vlag is pas in 1996 officieel vastgesteld door de gemeenteraad, maar werd al eeuwen geleden gebruikt, met name op de Delftse schepen van de V.O.C.

klik hier voor de mooiste plekjes van Delft

home